« nazaj
NOVICE KNJIŽNI PROGRAM KONTAKT KLUB
Novosti Zbirke knjig NapovednikOd naroda do dr?ave in nazaj
Esej

Avtor: Vojko Volk
ISBN: 978-961-276-583-5


Cena z DDV: 12,90 €
Klubska cena z DDV: 10,97 €Pet esejev
o razpadu Jugoslavije,
pravici do samoodlo?be,
Sloveniji in njeni samostojnosti,
?lovekovih pravicah,
Kosovu

Knjiga je napisana v esejisti?nem slogu. V njej se , hkrati s tehtnim premislekom in mestoma humornimi vlo?ki, v so?nem jeziku sprehaja po aktualnih mednarodnopoliti?nih in notranjepoliti?nih horizontih; dotika se splo?nih civilizacijskih vpra?anj in ureditve sveta, vloge in nastajanja dr?av, demokracije, svobode in ?lovekovih pravic ter medkulturnega sobivanja. Knjiga je primerna za ?irok krog bralcev, od strokovnjakov s podro?ja dru?boslovja in ?tudentov kot tudi za vedo?eljnega bralca, ki s kriti?no distanco reflektira vsakdanje dogajanje doma in po svetu.
Lahko bi rekli, da je knjiga za na pla?o in za na izpit!

(Polona Mrvar)

PRELISTAJ!

© 2017 Založba Kres d.o.o. Vse pravice pridržane.